Logo DGV mdi-basket-outline mdi-account-outline

Privacy

Als je iets bestelt, hebben we je persoonlijke gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen zorgvuldig met je gegevens om. Wat we met je gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hieronder. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens

De Grote Verleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (na duidelijk aanmelding/goedkeuring);
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • De Grote Verleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze financiële administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Grote Verleiding verwerkt persoonsgegevens over jou die je zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Vooren achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld waar we de boodschappen achterlaten als je niet thuis bent.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Grote Verleiding zal je persoonlijke gegevens uit onze bestanden verwijderen als je daarom verzoekt en indien we je gegevens niet meer nodig hebben bijvoorbeeld als je geen boodschappenkrat meer van ons hebt.
Ten behoeve van onze fiscale administratie zullen we je desgevraagd op non-actief zetten.

De ontvangers van de persoonsgegevens

Naast dat De Grote verleiding je gegevens ontvangt, delen wij deze gegevens met derden voor het uitvoeren van specifieke taken of diensten. Hierbij een overzicht van alle bedrijven waar wij je gegevens mee delen. Er staat bij of je hier expliciet goedkeuring voor moet geven of dat het noodzakelijk is voor uitvoering van onze taken.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Grote Verleiding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ontvanger Doel Gegevens
LaPosta Nieuwsbrief versturen E-mailadres, voornaam, achternaam.
Exact Financiële administratie Naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer (noodzakelijk voor uitvoeren taak)
RouteXL Routeplanning bezorging Postcode en huisnummer (noodzakelijk voor uitvoeren taak)

Delen met anderen

De Grote Verleiding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken, die De Grote Verleiding gebruikt

De Grote Verleiding gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Grote Verleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Let wel: je wachtwoord zal dan niet meer onthouden worden.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, gegevens aanpassen en het recht om ‘vergeten te worden’

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wijzigen. Dit kun je doen via je account.
Omdat het aanpassen van je gegevens consequenties kan hebben voor de bezorging, de bezorgdatum of de betaling, kun je dat niet zelf doen. Stuur een e-mail met de wijzigingen naar klantenservice@degroteverleiding.nl.
Verder heb je het recht om een verzoek te doen om ‘vergeten te worden’. Dit kan alleen per e-mailbericht, via het bij ons bekende emailadres, naar
klantenservice@degroteverleiding.nl.

Beveiliging

De Grote Verleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice per telefoon of via de e-mail klantenservice@degroteverleiding.nl.